Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Loraine Mailissa namens MounaMay Pilates Den Haag, als handelsnaam van MounaMay Dance & Pilates; KvK nummer 27323656 en een wederpartij /cursist.

 1. Deelname aan de wekelijkse lessen, privé lessen en workshops kan alleen na aanmelding via:
  a. het inschrijfformulier op de website www.pilatesstudiodenhaag.nl volledig in te vullen en te verzenden
  b. een e-mail te sturen naar info@pilatesstudiodenhaag.nl.
  Aanmelden via e-mail kan alleen door cursisten die zich al eerder hebben aangemeld via het inschrijfformulier.
 2. Zonder aanmelding vooraf wordt deelname aan de lessen geweigerd.
 3. Het deelnemen aan een proefles a €10,- is eenmalig en kan alleen na aanmelding.
 4. Het deelnemen aan een proefles kan alleen als onderdeel van een cursus/betaal periode. Bij deelname aan privé lessen en workshops kan geen proefles worden gevolgd.
 5. Aan eventuele (zet)fouten in aangekondigde activiteiten, lestijden, locaties en kosten kunnen geen rechten worden ontleend.
 1. Deelname aan de wekelijkse lessen, privé lessen en workshops kan alleen na aanmelding via:
  a. het inschrijfformulier op de website www.pilatesstudiodenhaag.nl volledig in te vullen en te verzenden
  b. een e-mail te sturen naar info@pilatesstudiodenhaag.nl.
  Aanmelden via e-mail kan alleen door cursisten die zich al eerder hebben aangemeld via het inschrijfformulier.
 2. Zonder aanmelding vooraf wordt deelname aan de lessen geweigerd.
 3. Het deelnemen aan een proefles a €10,- is eenmalig en kan alleen na aanmelding.
 4. Het deelnemen aan een proefles kan alleen als onderdeel van een cursus/betaal periode. Bij deelname aan privé lessen en workshops kan geen proefles worden gevolgd.
 5. Aan eventuele (zet)fouten in aangekondigde activiteiten, lestijden, locaties en kosten kunnen geen rechten worden ontleend.
 1. Het niet volgen van 1 of meerdere lessen geeft geen recht op terugbetaling van het lesgeld.
 2. Wanneer een les niet kan worden gegeven op de afgesproken lestijd, dan kan de cursist deze les in overleg met MounaMay Pilates Den Haag inhalen binnen dezelfde betaalperiode bij 1 van de andere aangeboden reguliere dans- of Pilates lessen.
 3. Wanneer een cursist niet aanwezig kan zijn bij een les waarvoor is betaald, dan kan de cursist deze les in overleg met MounaMay Pilates Den Haag inhalen binnen dezelfde betaalperiode bij 1 van de andere aangeboden reguliere lessen. Inhalen van lessen kan alleen na schriftelijke afmelding (via e-mail) voor aanvang van de te missen les. Afmelden dient uiterlijk om 13:00 op de dag van de te volgen les te zijn doorgegeven.
 4. Het inhalen van gemiste lessen kan niet bij de danslessen voor de performancegroup.
 5. Het inhalen van gemiste lessen kan alleen bij een Pilates les als er nog plek is. 
 6. Wanneer een cursist beslist om na aanmelding en betaling van het lesgeld te stoppen met de lessen of niet aan alle lessen deel te nemen, dan heeft de cursist geen recht op teruggave van het lesgeld.
 7. Bij langdurige ziekte of andere uitzonderlijke omstandigheden (overgelaten aan het oordeel van MounaMay Pilates Den Haag), kan in overleg met MounaMay Pilates Den Haag worden bekeken of een gemiste les kan worden ingehaald buiten dezelfde cursus/betaal periode. MounaMay Pilates Den Haag is hieraan niet gebonden.
 8. MounaMay Pilates Den Haag kan de cursist de toegang tot de lessen ontzeggen voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan.
 1. Het beoefenen van een activiteit kan risico’s met zich meebrengen. Het deelnemen aan lessen en workshops is geheel voor eigen risico van de cursist.
 2. MounaMay Pilates Den Haag is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van een cursist.
 3. MounaMay Pilates Den Haag is niet aansprakelijk voor schade aan en verlies of diefstal van eigendommen van de cursist.
 1. Bij klachten m.b.t MounaMay Pilates Den Haag dient de cursist zich te wenden tot Loraine Mailissa; de eigenaar van MounaMay Pilates Den Haag.
 2. Cursisten dienen zich gedurende lessen te houden aan de voorwaarden van MounaMay Pilates Den Haag. MounaMay Pilates Den Haag heeft het recht bij ernstige of herhaaldelijke schending van de voorwaarden of ander onaanvaardbaar gedrag, een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen en de cursist voortzetting van de cursus te weigeren zonder teruggave van enige betaling.
 1. MounaMay Pilates Den Haag heeft het recht om tijdens de lessen foto’s te maken of te filmen. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden.
 2. Fotograferen en filmen tijdens de lessen door anderen is uitsluitend toegestaan met toestemming van MounaMay Pilates Den Haag. Publicatie hiervan kan alleen met toestemming van MounaMay Pilates Den Haag en alleen met vermelding van de naam en website van de pilates studio. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.